Producenci

Reklamacje i zwroty

1. Klient może złożyć reklamację, gdy usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane nieprawidłowo, w tym niezgodnie z Regulaminem. Produkty dostarczane Klientowi są nowe i winny być wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Prawo do złożenia reklamacji od zakupionego towaru przysługuje każdemu Kupującemu

  • na piśmie, pod wskazanym adresem siedziby Sprzedawcy
  • e-mailem na adres: biuro.mrowa@gmail.com
  • telefonicznie pod numerem +48 531-543-556 w godz. od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu i datę zdarzenia oraz oznaczenie Klienta. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.

3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).

4. Jeżeli nabywcą towaru był Konsument, a towar sprzedany ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Jeśli nabywcą towaru była osoba nie posiadająca statusu konsumenta stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

6. Niezależnie od uprawnień przewidzianych ustępem 4 powyżej, Kupujący będący konsumentem posiada uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 


7. Każdy Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania rzeczy przez Konsumenta (Wzór Pouczenia stanowiący Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta, znajduje się pod linkiem:  http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,29,207,2735,93188,20160604,informacje-dotyczace-korzystania-z-prawa-odstapienia-od.html). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania pod Regulaminem lub jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie powinno być wysłane na piśmie na adres:  Mrówa Irena Nowaczyk ul. Gładka 11, 85-150 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na biuro@mrowa.com.pl W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawcaniezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem, umowa – stosownie do obowiązującego prawa - jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta, zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca po odstąpieniu od umowy przez Kupującego, który posiada status konsumenta, zwróci pieniądze na konto bankowe, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie Sklepu w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.

11. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient, jednak w przypadku skutecznego odstąpienia Klientowi zwraca się koszty wysyłki do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu jaki zaoferowano przy danym zamówieniu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia, przelewem na rachunek wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wybierze inną formę zwrotu płatności.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania- zależnie co nastąpi wcześniej.

13. W przypadku Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Register.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

DotPay

Sklep jest w trybie podglądu

W naszym sklepie znajdziecie Państwo szeroki wybór asortymentu z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, a wśród nich: trutka na szczury, trutka na myszy, środki na pluskwy, łapka na myszy, płytki na mrówki, środek na karaluchy, pułapki na myszy, środki na karaluchy, środek na prusaki, trutki na szczury, pułapka na szczury, pułapka na myszy, pułapki na szczury, preparat na pluskwy, odstraszacze ptaków, pułapka na krety, lep na myszy, preparat na mrówki faraona, środki na prusaki, pułapki na krety, środki do dezynfekcji, preparat na karaluchy, preparaty na pluskwy, żywołapka na myszy, karmniki deratyzacyjne, środek na mrówki, preparat na osy, trutka na gryzonie, pułapka na karaluchy, preparat na prusaki, odstraszacze gołębi, zwalczanie pluskiew, środek na krety, środek na myszy, trutki na myszy, trucizna na myszy, lampa owadobójcza, środek na ślimaki, środki na mrówki ogrodowe, preparat na mrówki w ogrodzie, kolce na ptaki, lampy owadobójcze, preparat na nornice, żel na karaluchy, kulki na prusaki, kulki na karaluchy, pasta na myszy, pasta na prusaki, sklep mrówa, deratyzacja Bydgoszcz, dezynfekcja Bydgoszcz, DDD, pest control. 

Sklep internetowy Shoper.pl